Interim-Project Brouwer

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte


Huisvesting als katalysator bij organisatieverandering

context
In 2007 werd geconstateerd dat de huisvesting van de VU op de campus niet toereikend was voor de groei en reorganisaties van de VU in de komende jaren. Als oplossing op korte en middellange termijn werd het kantoorpand Atria aangehuurd. Door een aantal onderdelen van de campus naar Atria te verhuizen, ontstaat er op relatief korte termijn vrije ruimte op de campus. Om de reorganisaties van de VU te katalyseren zijn er in Atria een werkplekconcept en indeling gerealiseerd die afgestemd is op de nieuwe organisatie. De huisvesting in Atria levert op deze manier een bijdrage aan het reorganisatie proces.

complexiteit
De naar Atria verhuisde onderdelen bevonden zich gedurende de herhuisvesting in het reorganisatie traject Ontwikkeling Bedrijfsvoering (OBVU). Het gekozen innovatieve open werkplekconcept voor Atria sloot aan bij de doelstellingen van OBVU, maar staat in sterk contrast met de oorspronkelijke traditionele huisvesting op de campus (afsluitbare 1 tot 3 persoonskamers). Het betrof in dit project 7 verhuizende onderdelen. Alle onderdelen waren op verschillende locaties op de campus gehuisvest en hebben specifieke huisvestingsbehoeften.

 

Tip!

Advertentie

Klanten Login