Interim-Project Brouwer

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

BestekOp basis van het definitief ontwerp worden de bestekken met bijbehorende tekeningen opgesteld. Een bestek beschrijft nauwkeurig de hoeveelheid en de kwaliteit van alle materialen en de eisen die worden gesteld aan de uitvoering van het ontwerp. In de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) is de volgende definitie van een bestek opgenomen:

'De beschrijving van het werk, de daarbijbehorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het procesverbaal van aanwijzing.'

Deze definitie heeft betrekking op de traditionele functie van het bestek. In toenemende mate is ook sprake van 'prestatiebestekken', waarbij de nauwkeurige omschrijving van het werk is vervangen door een nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties. Meer populair omschreven moet de inhoud van het bestek de volgende vragen kunnen beantwoorden:

 • Wat moet er gemaakt worden?
 • Waar moet het gemaakt worden?
 • (Eventueel) hoe moet het gemaakt worden?
 • Waarvan moeten de verschillende onderdelen gemaakt worden en/of waaraan moeten deze voorwaarden voldoen?
 • Wat zijn de specifieke afmetingen en tolerantie?
 • Welke technische en administratieve voorwaarden zijn er?
 • Wie co├Ârdineert de uitvoeringsfase?
 • Welke garanties worden verlangd?

In de utiliteitsbouw is het bestek vergaand gestandaardiseerd. In vrijwel alle gevallen wordt het STandaard Bestek voor de Burger en Utiliteitsbouw (STABU) gebruikt. Het STABU is een methodiek met een gestandaardiseerde inhoud voor het samenstellen van uniforme, eenduidige bestekken.

 
Nederlands (NL-nl)English (United Kingdom)
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Tip!

Advertentie

Klanten Login